Bệnh Tic và Hội chứng Tourette ở trẻ em và thanh thiếu niên
Bệnh Tic được định nghĩa là chuyển động cơ lặp đi lặp lại, đột ngột, nhanh chóng, không loạn nhịp bao gồm âm thanh hoặc phát âm. Hội chứng Tourette được chẩn đoán khi mọi người đã có cả hai động cơ và giọng hát trong> 1 năm. Chẩn đoán là lâm sàng. Bệnh Tic chỉ được xử… (0 comment)